Šiaulių gatvės pasakoja. P. Višinskio gatvė

Lieparska ulica (Lieporių gatvė) pavadinimas aptinkamas 1852 metų miesto plane, o gatvės linija sutampa su dabartine P. Višinskio gatve. XIX amžiaus pabaigos projektiniame plane ši gatvė jau vadinama Gornaja ulica (Kalno gatvė), spaudoje minimas ir Gornyj pereulok (Kalno skersgatvis) pavadinimas. Pavadinimas prigijo ir buvo vartojamas Pirmojo pasaulinio karo metais, tik išverstas į vokiečių kalbą, ir vadinosi Berg Strasse. Po karo kurį laiką gatvė turėjo lietuvišką Kalno vardą.  Nuo 1924 metų gatvei suteiktas visuomenininko, kultūros veikėjo P. Višinskio pavadinimas. Sovietiniais metais jai buvo suteiktas rusų rašytojo Maksimo Gorkio vardas. Atgimimo pradžioje gatvei grąžintas P. Višinskio pavadinimas. Gatvė įdomi tuo, kad joje tarpukariu gyveno ir dirbo kone dešimt įvairių sričių medikų.

 

Juventos progimnazija.

Šiaulių miesto 12-oji vidurinė mokykla su sustiprintu muzikiniu lavinimu pirmą kartą duris atvėrė 1971 m. rugsėjo 1 d. 1999/2000 mokslo metais mokytojai išrinko naują pavadinimą ir ji tapo „Juventos“ vidurine mokykla. Dabar ,,Juventos“ progimnazija.

Iki 8-ojo dešimtmečio pabaigos mokykla buvo eksperimentinė. Muzikos mokytojų veikla pamokinės bei meninės raiškos kolektyvuose visada buvo miesto, respublikos, užsienio mokslininkų, teoretikų-metodistų, muzikos mokytojų praktikų bei kitų suinteresuotų svečių dėmesyje.  9-ame dešimtmetyje panašaus profilio mokyklų buvo įteisinta ir kituose miestuose, rajonuose.

 

Volperto klinika. Rentgeno aparatas.

Višinskio gatvėje tarpukariu gyveno gydytojas Simonas Volpertas. Savo name jis buvo atidaręs privačią odos ir venerinių ligų ligoninę.

Siekiant išlaikyti klinikos pacientų konfidencialumą dėl delikataus sveikatos problemų pobūdžio, pastatas buvo suprojektuotas taip, kad klinikos lankytojai negalėtų vieni kitų sutikti. S. Volpertas buvo vienas iš geriausių odos ir veneros ligų specialistų Lietuvoje. Teigiama, kad jis pirmasis Lietuvoje įsigijo ir klinikoje pradėjo naudoti rentgeno aparatą.

 

Observatorija ant VU Šiaulių akademijos stogo

Pačioje Šiaulių miesto širdyje – P. Višinskio gatvėje smalsaus praeivio žvilgsnis užkliūna už kupolo, iškilusio virš VU Šiaulių akademijos pastatų. Po juo slepiasi universiteto astronomijos observatorijos teleskopas. Dėl nelabai dėkingos geografinės padėties (vis tik miesto centras), stebėjimai daugiausia atliekami mokymo tikslais. VU Šiaulių akademijos observatorijos vadovas V. Jankus supažindina su žvaigždynais, dangaus šviesuliais (planetomis, ūkais, žvaigždžių spiečiais, galaktikomis). Taip pat yra galimybė pamatyti dangaus kūnus teleskopo pagalba. Galima stebėti net ir Mėnulį.

 

Grafitis „Nešantys žinią“. Ant „Šiaulių krašto“ redakcijos sienos.

Šiau­lie­čiai me­ni­nin­kai Re­da ir Arū­nas Uo­gin­tai ant „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­jos pa­sta­to P. Višinskio g. 26 su­kū­rė sie­ni­nės ta­py­bos kū­ri­nį ,,Ne­šan­tys ži­nią“. Pa­sak A. Uo­gin­to, kū­ri­nys „Ne­šan­tys ži­nią“ sim­bo­li­zuo­ja, kad in­for­ma­ci­ja ke­liau­ja per ži­niask­lai­dą. Pa­ry­žiaus ka­ted­ra ant fa­sa­do pri­me­na, kad kul­tū­ra yra svar­biau­sia tau­tos sa­vi­mo­nės da­lis, es­mė. Paukš­čiai tei­kia vil­tį, kad dė­lio­nių or­na­men­to ga­ba­liu­kus ga­li­ma su­li­pin­ti į krū­vą.

22
Lap
2021

Palikti atsiliepimą

Jūsų el.paštas nebus publikuojamas
*