Miesto modernėjimas

Dar iki XIX a. pabaigos įrengtas pagrindinių gatvių ir namų apšvietimas, kuriam lėšų skirta iš miesto biudžeto. XX a. apšvietimo įrengimu jau rūpinosi privačios įmonės: Ch. Frenkelio odų fabrikas, brolių Nurokų odų fabrikas, „Birutės“ saldainių fabrikas ir t. t. Auganti pramonė ir prekyba skatino ne tik aktyvesnę pašto tarnybų veiklą, bet ir naujų telekomunikacijos priemonių plitimą. 1865 m. mieste veikė telegrafo stotis, kurios personalą 1890 m. sudarė apie 20 žmonių. 1913 m. Šiaulių pašto-telegrafo kontora turėjo 11 telegrafo aparatų. Miesto vidaus ryšiams palaikyti buvo pradėtas naudoti telefonas, kurio linijai tiesti 1890 m. leidimus  gavo pirklys O. Kaganas, grafas N. Zubovas, pirklys L. Gocas. 1911 m. pradėjo veikti Šiaulių telefono stotis.

Zubovų dvaro rūmai

Zubovų dvaro rūmai.

Pašto telegrafo telefono pastatas

Pašto telegrafo telefono pastatas.

Grafas Vladimiras Nikolajevičius Zubovas

Grafas Vladimiras Nikolajevičius Zubovas.

29
Sau
2018

Facebook

Palikti atsiliepimą

Jūsų el.paštas nebus publikuojamas
*